Tadalafil 20mg pět balení za 2.150 kč

2150.00 

Generický cialis Tadalafil 20mg pět balení (50ks tablet) za 2.150 kč. Poštovné zdarma. Doručíme do 2-3 prac.Účinek léku je až 36 hodin.

Popis

Generický cialis Tadalafil 20mg pět balení (50ks tablet) za 2.150 kč. Doručení zdarma.

Tadalafil 20mg pět balení (generický cialis) má stejnou kvalitu, bezpečnost a účinnost jako originální značkový lék CIALIS.

Obsah 1 balení: 10 ks potahových tablet
Účinná látka:      tadalafil 20mg
Účinkuje po:      30-60 minutách od užití
Doba účinku:     36 hodin
Výrobce:              Centurion Laboratories Ltd.

Co je lék na erekci Tadalafil 20mg

Lék patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Lék napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožňuje tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšení erektilních funkcí. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek  Vám nepomůže.

Je důležité poznamenat, že generický cialis není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku nemá význam.

Lék Tadalafil 20mg pět balení  neužívejte jestliže:

–    jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

–    užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků („nitráty“) používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi”). Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře;

–    trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal srdeční infarkt (infarkt myokardu);

–    jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu;

–    trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem;

–    jste ztratil zrak z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“;

–    užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil 20mg, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Než začnete užívat Tadalafil 20mg pět balení informujte svého lékaře, máte-li

–    srpkovitou anemii (porucha červených krvinek);

–    mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně);

–    leukémii (rakovina krve);

–    deformaci pohlavního údu;

– vážné onemocnění j ater;

– vážné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří podstoupili

–    operaci pánve;

–    odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil 20mg a ihned vyhledejte svého lékaře.

Lék na erekci Tadalafil 20mg není určen pro ženy, pro děti a dospívající do 18 let.

Užití Tadalafil 20mg pět balení :

Doporučená počáteční dávka je jedna tableta 10 mg před sexuální aktivitou. Je-li účinek této dávky příliš slabý, může Váš lékař zvýšit dávku na 20 mg.

Pilulku spolkněte s trochou vody a můžete taky s jídlem nebo bez jídla.

Pilulku léku můžete užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou. Tadalafil 20mg může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety.

Neužívejte více než jednou denně. Tadalafil 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Je důležité poznamenat, že lék není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku  nemá význam.

Požití alkoholu může ovlivnit Vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít lék, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Možné nežádouci účinky léku Tadalafil 20mg pět balení:

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Přestante ihned lék na erekci užívat jestliže se vyskitnou některý z nasledujícich nežádocich účinků:

–    alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

–    bolest na hrudi – neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu)

–    prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil 20mg (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně lékaře;

–    náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Jak lék na erekci Tadalafil 20mg pět balení uchovávat:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek generický cialis po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

Brand

Tadalafil