Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg

490.00 

Apcalis-sx Jelly 20mg bez receptu.

Od 1.000 kč máme poštovné zdarma. Doručíme do 2-3 prac. dnů.

Apcalis Oral Jelly 20mg tadalafil 20mg obsahuje stejnou účinnou látku tadalafil 20mg jako světově proslulý lék na erekci  CIALIS 20mg.

Popis

Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg  je tekutá forma již známého léku cialis 20 mg.

Apcalis-sx Jelly 20mg tadalafil 20 mg léčivá látka tadalafilum gelové sáčky.

Obsah 1 balení: 7 individuálně ochucených sáčků
Účinná látka:      tadalafil 20mg
Účinkuje po:      30-60 minutách od užití
Doba účinku:     36 hodin
Výrobce:             Ajanta Pharma

Apcalis-sx Jelly 20mg tadalafil  je výborný pro ty co mají problémy s polykáním běžných pilulek. Lék Apcalis Oral Jelly 20mg má chuť vanilky, ananasu, jahody, manga, pomeranče, banánu, čokolády a máty.

Co je lék na erekci Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg:

Tadalafil 20mg Apcalis patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Apcalis Oral Jelly napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožňuje tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšení erektilních funkcí. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek lék Vám nepomůže.

Je důležité poznamenat, že lék Apcalis není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku nemá význam.

Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg neužívejte jestliže:

–    jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

–    užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků („nitráty“) používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi”). Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře;

–    trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal srdeční infarkt (infarkt myokardu);

–    jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu;

–    trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem;

–    jste ztratil zrak z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“;

–    užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tadalafil 20mg, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Než začnete užívat Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg informujte svého lékaře, máte-li

–    srpkovitou anemii (porucha červených krvinek);

–    mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně);

–    leukémii (rakovina krve);

–    deformaci pohlavního údu;

– vážné onemocnění j ater;

– vážné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je tadalafil účinný u pacientů, kteří podstoupili

–    operaci pánve;

–    odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil 20mg a ihned vyhledejte svého lékaře.

Lék na erekci Tadalafil 20mg není určen pro ženy, pro děti a dospívající do 18 let.

Užití Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg :

Doporučená dávka je jeden sáček asi 25 min. před sexuální aktivitou. Tadalafil 20mg může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití léku.

Neužívejte apcalis více než jednou denně. Lék je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití. Je důležité poznamenat, že Apcalis Oral Jelly 20mg není účinný bez sexuálního dráždění. Je nutná milostná předehra jinak užití léku nemá význam.

Požití alkoholu může ovlivnit Vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít lék Tadalafil 20mg, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Možné nežádouci účinky Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mg:

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Přestante ihned lék na erekci užívat jestliže se vyskitnou některý z nasledujícich nežádocich účinků:

–    alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

–    bolest na hrudi – neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu)

–    prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil 20mg (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně lékaře;

–    náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Jak lék na erekci Apcalis-sx Jelly tadalafil 20mguchovávat:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte Apcalis Oral Jelly 20mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Brand

Cialis

Tadalafil